در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم گوارش

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم گوارش دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم گوارش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم گوارش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

سیستم گوارشی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلود پاورپوینت آشنایی با سپردار واوی سیب

دانلود پاورپوینت آشنایی با سپردار واوی سیب دانلود پاورپوینت آشنایی با سپردار واوی سیب

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با سپردار واوی سیب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

حشره کامل
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با بند پایان

دانلود پاورپوینت آشنایی با بند پایان دانلود پاورپوینت آشنایی با بند پایان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با بند پایان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 79

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با بازوپایان

دانلود پاورپوینت آشنایی با بازوپایان دانلود پاورپوینت آشنایی با بازوپایان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با بازوپایان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 64

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

بازوپايان
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با آنالیز رگرسیون

دانلود پاورپوینت آشنایی با آنالیز رگرسیون دانلود پاورپوینت آشنایی با آنالیز رگرسیون

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با آنالیز رگرسیون

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 38

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اسید های چرب امگا 3 و امگا 6

دانلود پاورپوینت اسید های چرب امگا 3 و امگا 6 دانلود پاورپوینت اسید های چرب امگا 3 و امگا 6

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اسید های چرب امگا 3 و امگا 6

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تاثیر اسیدها
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آزمون کشش اجسام

دانلود پاورپوینت آزمون کشش اجسام دانلود پاورپوینت آزمون کشش اجسام

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آزمون کشش اجسام

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آزمون کشش
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 36

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی اتم و ترکیبات شیمیایی

دانلود پاورپوینت بررسی اتم و ترکیبات شیمیایی دانلود پاورپوینت بررسی اتم و ترکیبات شیمیایی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بررسی اتم و ترکیبات شیمیایی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مولکول و اتم
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی دستگاه شنوایی انسان

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی دستگاه شنوایی انسان دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی دستگاه شنوایی انسان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی دستگاه شنوایی انسان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 78

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تقطیر نفت در پالایشگاه

دانلود پاورپوینت تقطیر نفت در پالایشگاه دانلود پاورپوینت تقطیر نفت در پالایشگاه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تقطیر نفت در پالایشگاه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت نظریه شناخت نور ابن هیثم

دانلود پاورپوینت نظریه شناخت نور ابن هیثم دانلود پاورپوینت نظریه شناخت نور ابن هیثم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نظریه شناخت نور ابن هیثم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 34

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت هنر تصویرسازی

دانلود پاورپوینت هنر تصویرسازی دانلود پاورپوینت هنر تصویرسازی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت هنر تصویرسازی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 63

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی

دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 75

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدماتی از دانش نجوم در چین

دانلود پاورپوینت مقدماتی از دانش نجوم در چین دانلود پاورپوینت مقدماتی از دانش نجوم در چین

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مقدماتی از دانش نجوم در چین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم بکرزایی در زنبور عسل

دانلود پاورپوینت مفهوم بکرزایی در زنبور عسل دانلود پاورپوینت مفهوم بکرزایی در زنبور عسل

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفهوم بکرزایی در زنبور عسل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفاهیم پیام آب

دانلود پاورپوینت مفاهیم پیام آب دانلود پاورپوینت مفاهیم پیام آب

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفاهیم پیام آب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مغایرتهای زمان ما

دانلود پاورپوینت مغایرتهای زمان ما دانلود پاورپوینت مغایرتهای زمان ما

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مغایرتهای زمان ما

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مصمم بودن در زندگی

دانلود پاورپوینت مصمم بودن در زندگی دانلود پاورپوینت مصمم بودن در زندگی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مصمم بودن در زندگی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مثل غازها باشیم

دانلود پاورپوینت مثل غازها باشیم دانلود پاورپوینت مثل غازها باشیم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مثل غازها باشیم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت گزیده ای از جملات پندآموز

دانلود پاورپوینت گزیده ای از جملات پندآموز دانلود پاورپوینت گزیده ای از جملات پندآموز

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت گزیده ای از جملات پندآموز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کمال الملک و آثارش

دانلود پاورپوینت کمال الملک و آثارش دانلود پاورپوینت کمال الملک و آثارش

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کمال الملک و آثارش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

 
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت عشق ورزیدن به والدین

دانلود پاورپوینت عشق ورزیدن به والدین دانلود پاورپوینت عشق ورزیدن به والدین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت عشق ورزیدن به والدین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شهادت آب

دانلود پاورپوینت شهادت آب دانلود پاورپوینت شهادت آب

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شهادت آب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 77

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی شهاب و شهاب سنگ

دانلود پاورپوینت بررسی شهاب و شهاب سنگ دانلود پاورپوینت بررسی شهاب و شهاب سنگ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی شهاب و شهاب سنگ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل اجزای آن

دانلود پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل اجزای آن دانلود پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل اجزای آن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل اجزای آن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 80

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تعبیر اتفاقات بد در زندگی

دانلود پاورپوینت تعبیر اتفاقات بد در زندگی دانلود پاورپوینت تعبیر اتفاقات بد در زندگی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تعبیر اتفاقات بد در زندگی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تصاویر خطای دید

دانلود پاورپوینت تصاویر خطای دید دانلود پاورپوینت تصاویر خطای دید

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تصاویر خطای دید

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ

دانلود پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ دانلود پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 237

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

Boeing 707
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط

دانلود پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط دانلود پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 32

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بيولوژي لپتين

دانلود پاورپوینت بيولوژي لپتين دانلود پاورپوینت بيولوژي لپتين

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بيولوژي لپتين

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 65

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی

دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 41

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری های خطرناک در زندان ها

دانلود پاورپوینت بیماری های خطرناک در زندان ها دانلود پاورپوینت بیماری های خطرناک در زندان ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری های خطرناک در زندان ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری های جنسی

دانلود پاورپوینت بیماری های جنسی دانلود پاورپوینت بیماری های جنسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری های جنسی 

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 87

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری های انتقال یابنده از آب

دانلود پاورپوینت بیماری های انتقال یابنده از آب دانلود پاورپوینت بیماری های انتقال یابنده از آب

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری های انتقال یابنده از آب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری هاری

دانلود پاورپوینت بیماری هاری دانلود پاورپوینت بیماری هاری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری هاری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری لنگش گاو ها

دانلود پاورپوینت بیماری لنگش گاو ها دانلود پاورپوینت بیماری لنگش گاو ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری لنگش گاو ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 35

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری کاردیومیوپاتی

دانلود پاورپوینت بیماری کاردیومیوپاتی دانلود پاورپوینت بیماری کاردیومیوپاتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری کاردیومیوپاتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری سالک در ایران

دانلود پاورپوینت بیماری سالک در ایران دانلود پاورپوینت بیماری سالک در ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری سالک در ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری پوکی استخوان

دانلود پاورپوینت بیماری پوکی استخوان دانلود پاورپوینت بیماری پوکی استخوان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری پوکی استخوان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 48

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری ایدز

دانلود پاورپوینت بیماری ایدز دانلود پاورپوینت بیماری ایدز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری ایدز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیماری آنفولانزا

دانلود پاورپوینت بیماری آنفولانزا دانلود پاورپوینت بیماری آنفولانزا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری آنفولانزا

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 53

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مهدویت

دانلود پاورپوینت آشنایی با مهدویت دانلود پاورپوینت آشنایی با مهدویت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با مهدویت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارزش کسب شده

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارزش کسب شده دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارزش کسب شده

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارزش کسب شده

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 72

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مسئله چیدمان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مسئله چیدمان دانلود پاورپوینت آشنایی با مسئله چیدمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با مسئله چیدمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 44

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

يکي از انواع تقسيم بندي هاي تسهيلات
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مدل مبنا

دانلود پاورپوینت مدل مبنا دانلود پاورپوینت مدل مبنا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مدل مبنا

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

نقشه راهنماي مدل مبنا
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث هوش تجاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث هوش تجاری دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث هوش تجاری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث هوش تجاری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 145

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تعريف سيستم هوشمند
قیمت این فایل 3900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با کارشکافی و طبقه بندی شغل ها

دانلود پاورپوینت آشنایی با کارشکافی و طبقه بندی شغل ها دانلود پاورپوینت آشنایی با کارشکافی و طبقه بندی شغل ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با کارشکافی و طبقه بندی شغل ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 53

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تحليل شغل يا كار شكافي
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با کارت امتیازی متوازن

دانلود پاورپوینت آشنایی با کارت امتیازی متوازن دانلود پاورپوینت آشنایی با کارت امتیازی متوازن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با کارت امتیازی متوازن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

كارت امتيازي متوازن
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون پارتو

دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون پارتو دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون پارتو

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون پارتو

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

لزوم دسته بندی و مفهوم طبقه بندی ارزشی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با فرقه بهایئت

دانلود پاورپوینت آشنایی با فرقه بهایئت دانلود پاورپوینت آشنایی با فرقه بهایئت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با فرقه بهایئت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با فرابورس

دانلود پاورپوینت آشنایی با فرابورس دانلود پاورپوینت آشنایی با فرابورس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با فرابورس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

چرا فرابورس
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه حضرت ابراهیم

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه حضرت ابراهیم دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه حضرت ابراهیم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه حضرت ابراهیم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 39

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

بیو گرافی حضرت ابراهیم
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری جاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری جاری دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری جاری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری جاری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 66

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمـه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تعریف استراتژی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ارزيابي فناوري جهت تجاري سازي

دانلود پاورپوینت ارزيابي فناوري جهت تجاري سازي دانلود پاورپوینت ارزيابي فناوري جهت تجاري سازي

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارزيابي فناوري جهت تجاري سازي

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

چكيده
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني با بهره گیری از سيستم هاي خاكستري

دانلود پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني با بهره گیری از سيستم هاي خاكستري دانلود پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني با بهره گیری از سيستم هاي خاكستري

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني با بهره گیری از سيستم هاي خاكستري

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 32

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

اهمیت موضوع
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اجزای تحلیل رقیب

دانلود پاورپوینت اجزای تحلیل رقیب دانلود پاورپوینت اجزای تحلیل رقیب

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اجزای تحلیل رقیب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تحلیل رقیب چیست؟
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بهینه سازی شبیه سازی با روش شاخه و کران

دانلود پاورپوینت بهینه سازی شبیه سازی با روش شاخه و کران دانلود پاورپوینت بهینه سازی شبیه سازی با روش شاخه و کران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بهینه سازی شبیه سازی با روش شاخه و کران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 31

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

شبیه سازی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در سنین مختلف

دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در سنین مختلف دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در سنین مختلف

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بهداشت روانی در سنین مختلف

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مرحله قبل از تولد
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

معرفی موضوع
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ایران پیش از اسلام

دانلود پاورپوینت ایران پیش از اسلام دانلود پاورپوینت ایران پیش از اسلام

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ایران پیش از اسلام

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

حکومت
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اهمیت تحقیقات بازاریابی

دانلود پاورپوینت اهمیت تحقیقات بازاریابی دانلود پاورپوینت اهمیت تحقیقات بازاریابی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اهمیت تحقیقات بازاریابی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 45

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل دانلود پاورپوینت اصول مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصول مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 58

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

بازاریابی چیست ؟
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اصول تصمیم گیری چند معیاره

دانلود پاورپوینت اصول تصمیم گیری چند معیاره دانلود پاورپوینت اصول تصمیم گیری چند معیاره

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصول تصمیم گیری چند معیاره

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

فنون تصمیم گیری چند معیاره
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 43

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

کلیات
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت استرس و بهداشت روان

دانلود پاورپوینت استرس و بهداشت روان دانلود پاورپوینت استرس و بهداشت روان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت استرس و بهداشت روان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تأثيرات استرس بر روي سيستم عصبي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ساختار دفاعی در کشورهای مختلف

دانلود پاورپوینت ساختار دفاعی در کشورهای مختلف دانلود پاورپوینت ساختار دفاعی در کشورهای مختلف

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختار دفاعی در کشورهای مختلف

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 52

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت زیستگاه های ایران دانلود پاورپوینت زیستگاه های ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زیستگاه های ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 48

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

اهداف درس
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه فردوسی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه فردوسی دانلود پاورپوینت زندگی نامه فردوسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه فردوسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 35

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تولد فردوسی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه سردار محمد بروجردی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه سردار محمد بروجردی دانلود پاورپوینت زندگی نامه سردار محمد بروجردی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه سردار محمد بروجردی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تشک دوز جنوب تهران
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ريشه های راهبرد آمریکا بر خاورميانه

دانلود پاورپوینت ريشه های راهبرد آمریکا بر خاورميانه دانلود پاورپوینت ريشه های راهبرد آمریکا بر خاورميانه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ريشه های راهبرد آمریکا بر خاورميانه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

ريشه هاي راهبرد خاورميانه آمريكا
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روش های آموزش فعال

دانلود پاورپوینت روش های آموزش فعال دانلود پاورپوینت روش های آموزش فعال

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش های آموزش فعال

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 31

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل

دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل

عنوان پاورپوینت:دانلود  پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مفهوم اخلاق چيست؟
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دروغ مصلحت آمیز

دانلود پاورپوینت دروغ مصلحت آمیز دانلود پاورپوینت دروغ مصلحت آمیز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دروغ مصلحت آمیز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

معنای دروغ مصلحت آمیز و منفعت خیز
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دارايي‌ها و بازارهاي مالي

دانلود پاورپوینت دارايي‌ها و بازارهاي مالي دانلود پاورپوینت دارايي‌ها و بازارهاي مالي

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دارايي‌ها و بازارهاي مالي

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

دارايي‌های مالي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خرده فرهنگ سنی

دانلود پاورپوینت خرده فرهنگ سنی دانلود پاورپوینت خرده فرهنگ سنی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خرده فرهنگ سنی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

سن و نقش آن در خرده فرهنگ مصرف
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خدمات متقابل ایران و اسلام

دانلود پاورپوینت خدمات متقابل ایران و اسلام دانلود پاورپوینت خدمات متقابل ایران و اسلام

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خدمات متقابل ایران و اسلام

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها

دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تحقیقات علمی دریایی و انتقال دانش فنی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری

دانلود پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری دانلود پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تعریف‌ها
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و راه های رضایتمندی کارکنان

دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و راه های رضایتمندی کارکنان دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و راه های رضایتمندی کارکنان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و راه های رضایتمندی کارکنان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

دانلود پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی دانلود پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

خودکشی و بیماری های روانی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حضرت مهدی در قرآن

دانلود پاورپوینت حضرت مهدی در قرآن دانلود پاورپوینت حضرت مهدی در قرآن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حضرت مهدی در قرآن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری مدیریت

دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری مدیریت دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری مدیریت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری مدیریت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

چالش هاي حسابداري مديريت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته

دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 56

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تربیت دینی فرزندان

دانلود پاورپوینت تربیت دینی فرزندان دانلود پاورپوینت تربیت دینی فرزندان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تربیت دینی فرزندان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تربیت دینی فرزندان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل نظریه های انسان شناسی

دانلود پاورپوینت تحلیل نظریه های انسان شناسی دانلود پاورپوینت تحلیل نظریه های انسان شناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل نظریه های انسان شناسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تطور گرایی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل مدل هاي تعالي سازماني

دانلود پاورپوینت تحلیل مدل هاي تعالي سازماني دانلود پاورپوینت تحلیل مدل هاي تعالي سازماني

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل مدل هاي تعالي سازماني

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 76

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مسير رو به تعالي سازمان
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی شغل

دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی شغل دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی شغل

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی شغل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تعریف سازمان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

دانلود پاورپوینت تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت دانلود پاورپوینت تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

انواع استارت در دوی سرعت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بورس

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بورس دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بورس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بورس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تعريف
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت پرچم های ایران از گذشته تا امروز

دانلود پاورپوینت پرچم های ایران از گذشته تا امروز دانلود پاورپوینت پرچم های ایران از گذشته تا امروز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پرچم های ایران از گذشته تا امروز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 9

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

دوره اساطیری
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی هولوکاست

دانلود پاورپوینت بررسی هولوکاست دانلود پاورپوینت بررسی هولوکاست

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی هولوکاست

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

هولوکاست یک دروغ بزرگ
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت

دانلود پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت دانلود پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

اهمیت مدیریت رفتار سازمانی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی ماساژ ورزشی

دانلود پاورپوینت بررسی ماساژ ورزشی دانلود پاورپوینت بررسی ماساژ ورزشی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی ماساژ ورزشی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

اولین اقدام در هنگام آسیب بدن چیست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه

دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مراحل حرکت دست در شنای قورباغه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرمایی

دانلود پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرمایی دانلود پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرمایی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرمایی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی اصول سازمان

دانلود پاورپوینت بررسی اصول سازمان دانلود پاورپوینت بررسی اصول سازمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی اصول سازمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 78

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

اصول مديريت عمومي
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی اسراف در اقتصاد اخلاق

دانلود پاورپوینت بررسی اسراف در اقتصاد اخلاق دانلود پاورپوینت بررسی اسراف در اقتصاد اخلاق

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی اسراف در اقتصاد اخلاق

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

اقتصاد اخلاق
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بازاریابی و فروش در زمان بحران

دانلود پاورپوینت بازاریابی و فروش در زمان بحران دانلود پاورپوینت بازاریابی و فروش در زمان بحران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بازاریابی و فروش در زمان بحران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 89

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

 
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم

دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

چکیده
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه در کارکنان بداخلاق

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه در کارکنان بداخلاق دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه در کارکنان بداخلاق

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه در کارکنان بداخلاق

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 39

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

آغاز بحث
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی

دانلود پاورپوینت آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی دانلود پاورپوینت آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

معلم
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت دانش دانلود پاورپوینت اصول مدیریت دانش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصول مدیریت دانش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با کیهان شناسی

دانلود پاورپوینت آشنایی با کیهان شناسی دانلود پاورپوینت آشنایی با کیهان شناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با کیهان شناسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

خاستگاه کیهان شناسی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با شاخص های اقتصادی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شاخص های اقتصادی دانلود پاورپوینت آشنایی با شاخص های اقتصادی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با شاخص های اقتصادی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

حسابداری ملی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با سربداران

دانلود پاورپوینت آشنایی با سربداران دانلود پاورپوینت آشنایی با سربداران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با سربداران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با ژیمناستیک

دانلود پاورپوینت آشنایی با ژیمناستیک دانلود پاورپوینت آشنایی با ژیمناستیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با ژیمناستیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 57

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

ژیمناستیک
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

دانلود پاورپوینت استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد دانلود پاورپوینت استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

فرصت شغلی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت استراتژی جودویی در سازمان

دانلود پاورپوینت استراتژی جودویی در سازمان دانلود پاورپوینت استراتژی جودویی در سازمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت استراتژی جودویی در سازمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های ساماندهی فعالیت های قرآنی

دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های ساماندهی فعالیت های قرآنی دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های ساماندهی فعالیت های قرآنی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های ساماندهی فعالیت های قرآنی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 77

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

اهداف، محدوده ها و سوالات طرح
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آداب و رسوم نوروز در شهرهای ایران

دانلود پاورپوینت آداب و رسوم نوروز در شهرهای ایران دانلود پاورپوینت آداب و رسوم نوروز در شهرهای ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آداب و رسوم نوروز در شهرهای ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آداب و رسوم نوروز در یزد
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اجرای استراتژی ها از طریق کارت های امتیازی متوازن

دانلود پاورپوینت اجرای استراتژی ها از طریق کارت های امتیازی متوازن دانلود پاورپوینت اجرای استراتژی ها از طریق کارت های امتیازی متوازن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اجرای استراتژی ها از طریق کارت های امتیازی متوازن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 51

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

كليات برنامه استراتژيك
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزاری

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزاری دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزاری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزاری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 62

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

برنامه ريزي پروژه نرم افزاري چيست؟
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برقراری ارتباط موثر

دانلود پاورپوینت برقراری ارتباط موثر دانلود پاورپوینت برقراری ارتباط موثر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برقراری ارتباط موثر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 47

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ارتباط چيست؟
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتسال

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتسال دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتسال

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتسال

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مربی بدنساز
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی

دانلود پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی دانلود پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 84

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

فرهنگ و انواع آن
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای

دانلود پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای دانلود پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

اهميت موضوع
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فرآیند خط مشی

دانلود پاورپوینت فرآیند خط مشی دانلود پاورپوینت فرآیند خط مشی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فرآیند خط مشی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

محور اصلی علوم خط مشی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طرح تملك دارايي های سرمايه ای

دانلود پاورپوینت طرح تملك دارايي های سرمايه ای دانلود پاورپوینت طرح تملك دارايي های سرمايه ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طرح تملك دارايي های سرمايه ای

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 35

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

ماده 5 قانون برنامه و بودجه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طرح ملی ارتقاء بهره‌وری کار

دانلود پاورپوینت طرح ملی ارتقاء بهره‌وری کار دانلود پاورپوینت طرح ملی ارتقاء بهره‌وری کار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طرح ملی ارتقاء بهره‌وری کار

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 61

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ارتقاء بهره‌وري نيروي کار
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طراحی سازمان توسط سیستم های اطلاعاتی

دانلود پاورپوینت طراحی سازمان توسط سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت طراحی سازمان توسط سیستم های اطلاعاتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طراحی سازمان توسط سیستم های اطلاعاتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تحلیل راهبردی یا عوامل حیاتی موفقیت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طراحي سازمان از منظر ارگونومي کلان

دانلود پاورپوینت طراحي سازمان از منظر ارگونومي کلان دانلود پاورپوینت طراحي سازمان از منظر ارگونومي کلان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طراحي سازمان از منظر ارگونومي کلان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ضمیر در عربی

دانلود پاورپوینت ضمیر در عربی دانلود پاورپوینت ضمیر در عربی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ضمیر در عربی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 45

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ضمائر از نظر ساختمان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ضرب المثل های عامیانه

دانلود پاورپوینت ضرب المثل های عامیانه دانلود پاورپوینت ضرب المثل های عامیانه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ضرب المثل های عامیانه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 55

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

شتر دیدی ندیدی
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت صنعت در عهد ساسانیان

دانلود پاورپوینت صنعت در عهد ساسانیان دانلود پاورپوینت صنعت در عهد ساسانیان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت صنعت در عهد ساسانیان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

صنایع فلزی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت عوامل موفقیت

دانلود پاورپوینت شناخت عوامل موفقیت دانلود پاورپوینت شناخت عوامل موفقیت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت عوامل موفقیت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت علم روانشناسی

دانلود پاورپوینت شناخت علم روانشناسی دانلود پاورپوینت شناخت علم روانشناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت علم روانشناسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 129

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مهمترين تعاريف علم روانشناسی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت شناخت تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت شناخت تجارت الکترونیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت تجارت الکترونیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تاریخچه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سیستم واردات و صادرات

دانلود پاورپوینت سیستم واردات و صادرات دانلود پاورپوینت سیستم واردات و صادرات

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیستم واردات و صادرات

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 48

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

سیستم واردات صادرات
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سیستم های مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت سیستم های مدیریت بحران دانلود پاورپوینت سیستم های مدیریت بحران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیستم های مدیریت بحران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24 (چند اسلاید انگلیسی است)

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مفهوم مدیریت بحران
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران

دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 77

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

فراخوان گروه تخصصي
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سود در بازار سهام (کانسلیم)

دانلود پاورپوینت سود در بازار سهام (کانسلیم) دانلود پاورپوینت سود در بازار سهام (کانسلیم)

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سود در بازار سهام (کانسلیم)

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

ویلیام اونیل و کانسلیم
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سلامت در محیط اداری

دانلود پاورپوینت سلامت در محیط اداری دانلود پاورپوینت سلامت در محیط اداری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سلامت در محیط اداری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

فساد اداري و لزوم پرداختن به آن
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد

دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

100 سبک زندگی حضرت محمد

 

 

چکیده محتوای فایل1-هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می رفت. ۲-در راه رفتن قدم ها را بر زمین نمی کشید. ۳-نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود. ۴-هرکه را می دید مبادرت به سلام می کرد و کسی در سلام بر او سبقت نگرفت. ۵-وقتی با کسی دست می داد دست خود را زودتر از دست او بیرون نمی کشید. ۶-با مردم چنان معاشرت می کرد که هرکس گمان می کرد عزیزترین فرد نزد آن حضرت است. ۷-هرگاه به کسی می نگریست به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نمی کرد. و ...
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سازمان های نوین

دانلود پاورپوینت سازمان های نوین دانلود پاورپوینت سازمان های نوین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سازمان های نوین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

سازمان ب منزله موجود زنده
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگینامه آبراهام مزلو

دانلود پاورپوینت زندگینامه آبراهام مزلو دانلود پاورپوینت زندگینامه آبراهام مزلو

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگینامه آبراهام مزلو

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه پیتر دراکر

دانلود پاورپوینت زندگی نامه پیتر دراکر دانلود پاورپوینت زندگی نامه پیتر دراکر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه پیتر دراکر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رویکرد معماری اطلاعات در معماری سازمان

دانلود پاورپوینت رویکرد معماری اطلاعات در معماری سازمان دانلود پاورپوینت رویکرد معماری اطلاعات در معماری سازمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رویکرد معماری اطلاعات در معماری سازمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

معماري اطلاعات در مقابل معماري سازمان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روش های تحقیق کیفی

دانلود پاورپوینت روش های تحقیق کیفی دانلود پاورپوینت روش های تحقیق کیفی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش های تحقیق کیفی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

منابع و مأخذ
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

روانشناسي ورزش چيست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت

دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

بنیانگذاران مکتب گشتالت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار

دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 53 (چند اسلاید انگلیسی است)

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مفهوم تمرین پذیری
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دوره دوم مشروطه

دانلود پاورپوینت دوره دوم مشروطه دانلود پاورپوینت دوره دوم مشروطه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دوره دوم مشروطه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

قدرت گرفتن جریان جدید در مشروطه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خوارزمشاهیان و مغولان

دانلود پاورپوینت خوارزمشاهیان و مغولان دانلود پاورپوینت خوارزمشاهیان و مغولان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خوارزمشاهیان و مغولان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

سلطان محمد خوارزمشاه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن

دانلود پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن دانلود پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

جنگ جمل
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حل مسائل زندگی

دانلود پاورپوینت حل مسائل زندگی دانلود پاورپوینت حل مسائل زندگی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حل مسائل زندگی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 42

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مسائل
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حکومت غزنویان

دانلود پاورپوینت حکومت غزنویان دانلود پاورپوینت حکومت غزنویان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حکومت غزنویان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

غزنویان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حقوق و بازنشستگی

دانلود پاورپوینت حقوق و بازنشستگی دانلود پاورپوینت حقوق و بازنشستگی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حقوق و بازنشستگی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت

دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

دامنه کاربرد
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها

دانلود پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها دانلود پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

دامنه کاربرد
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حذف و اولويت ‌بندی استراتژی‌ها

دانلود پاورپوینت حذف و اولويت ‌بندی استراتژی‌ها دانلود پاورپوینت حذف و اولويت ‌بندی استراتژی‌ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حذف و اولويت ‌بندی استراتژی‌ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حجاز تا کربلا

دانلود پاورپوینت حجاز تا کربلا دانلود پاورپوینت حجاز تا کربلا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حجاز تا کربلا

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

همراه با سيدالشهدا
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف زن مسلمان

دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف زن مسلمان دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف زن مسلمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف زن مسلمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

حجاب و دانش آموز
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت چشم انداز استراتژيک

دانلود پاورپوینت چشم انداز استراتژيک دانلود پاورپوینت چشم انداز استراتژيک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت چشم انداز استراتژيک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

در جستجوي رقابتي شدن
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت جغرافیای ایران و عراق

دانلود پاورپوینت جغرافیای ایران و عراق دانلود پاورپوینت جغرافیای ایران و عراق

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت جغرافیای ایران و عراق

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

جغرافياي جمهوري اسلامي ايران
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت جاذبه و دافعه امام علی

دانلود پاورپوینت جاذبه و دافعه امام علی دانلود پاورپوینت جاذبه و دافعه امام علی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت جاذبه و دافعه امام علی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 54

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

پیش گفتار
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تقسیم کار در سازمان

دانلود پاورپوینت تقسیم کار در سازمان دانلود پاورپوینت تقسیم کار در سازمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تقسیم کار در سازمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تقسیم کار
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تست هوش سخت

دانلود پاورپوینت تست هوش سخت دانلود پاورپوینت تست هوش سخت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تست هوش سخت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تست هوش اول
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل مدل الماس پورتر

دانلود پاورپوینت تحلیل مدل الماس پورتر دانلود پاورپوینت تحلیل مدل الماس پورتر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل مدل الماس پورتر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 29

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مدل الماس رقابت ملي پورتر
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگ سازمانی

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگ سازمانی دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگ سازمانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگ سازمانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

فرهنگ چيست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل روش های کار تیمی

دانلود پاورپوینت تحلیل روش های کار تیمی دانلود پاورپوینت تحلیل روش های کار تیمی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل روش های کار تیمی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تیم چیست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت تحلیل خلاقیت و نوآوری دانلود پاورپوینت تحلیل خلاقیت و نوآوری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل خلاقیت و نوآوری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تعريف خلاقيت و نوآوري
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حسادت

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حسادت دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حسادت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حسادت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

منشأ حسادت و آثار سوء آن
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل استنادی

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل استنادی دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل استنادی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل استنادی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 39

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخچه بسکتبال

دانلود پاورپوینت تاریخچه بسکتبال دانلود پاورپوینت تاریخچه بسکتبال

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخچه بسکتبال

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی

دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

استعمار فرهنگی غرب و ضعف ما
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی

دانلود پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی دانلود پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تاثیر محیط پرفشار برفعالیت بدنی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت پیش زمینه شکل گیری احزاب

دانلود پاورپوینت پیش زمینه شکل گیری احزاب دانلود پاورپوینت پیش زمینه شکل گیری احزاب

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پیش زمینه شکل گیری احزاب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انجمن ها و لژهای فراماسونری
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بیومکانیک پرتاب دیسک

دانلود پاورپوینت بیومکانیک پرتاب دیسک دانلود پاورپوینت بیومکانیک پرتاب دیسک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیومکانیک پرتاب دیسک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مختصري در مورد ديسك
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بنياد توانمند سازی منابع انسانی ايران

دانلود پاورپوینت بنياد توانمند سازی منابع انسانی ايران دانلود پاورپوینت بنياد توانمند سازی منابع انسانی ايران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بنياد توانمند سازی منابع انسانی ايران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 42

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تعاريف
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بزرگان آموزش و پرورش

دانلود پاورپوینت بزرگان آموزش و پرورش دانلود پاورپوینت بزرگان آموزش و پرورش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بزرگان آموزش و پرورش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی استراتژيک سازمانی

دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی استراتژيک سازمانی دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی استراتژيک سازمانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی استراتژيک سازمانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مدل و فرآيند کلان برنامه‌ريزي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت های فردی

دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت های فردی دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت های فردی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی تفاوت های فردی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت نظریه زمین ساخت ورقه ای

دانلود پاورپوینت نظریه زمین ساخت ورقه ای دانلود پاورپوینت نظریه زمین ساخت ورقه ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت نظریه زمین ساخت ورقه ای

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت نظریات و تاریخچه اتم ها

دانلود پاورپوینت نظریات و تاریخچه اتم ها دانلود پاورپوینت نظریات و تاریخچه اتم ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت نظریات و تاریخچه اتم ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت میزان مصرف نان افراد خانواده در هفته

دانلود پاورپوینت میزان مصرف نان افراد خانواده در هفته دانلود پاورپوینت میزان مصرف نان افراد خانواده در هفته

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت میزان مصرف نان افراد خانواده در هفته

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 31

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز

دانلود پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز دانلود پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 66

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت منطق فازی

دانلود پاورپوینت منطق فازی دانلود پاورپوینت منطق فازی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت منطق فازی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 34

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت منابع طبیعی و محیط زیست

دانلود پاورپوینت منابع طبیعی و محیط زیست دانلود پاورپوینت منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت منابع طبیعی و محیط زیست

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مکانیزم تقسیم سلولی

دانلود پاورپوینت مکانیزم تقسیم سلولی دانلود پاورپوینت مکانیزم تقسیم سلولی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مکانیزم تقسیم سلولی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 42

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر ميكروبيولوژي مواد غذايي

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر ميكروبيولوژي مواد غذايي دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر ميكروبيولوژي مواد غذايي

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر ميكروبيولوژي مواد غذايي

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مرگ برنامه ریزی شده سلولی

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مرگ برنامه ریزی شده سلولی دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مرگ برنامه ریزی شده سلولی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مرگ برنامه ریزی شده سلولی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 66

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مرگ سلولی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 61

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه ای بر اندازگیری دما
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم هارپ

دانلود پاورپوینت مفهوم هارپ دانلود پاورپوینت مفهوم هارپ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم هارپ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 42

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتور

دانلود پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتور دانلود پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتور

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتور

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آناليز فاکتور چيست ؟
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم شش سیگما

دانلود پاورپوینت مفهوم شش سیگما دانلود پاورپوینت مفهوم شش سیگما

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم شش سیگما

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

توزيع نرمال
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم

دانلود پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم دانلود پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم انديکاتريکس

دانلود پاورپوینت مفهوم انديکاتريکس دانلود پاورپوینت مفهوم انديکاتريکس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم انديکاتريکس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 32

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انديکاتريکس
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

هوازدگی چیست ؟
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت معادله حالت در گازها

دانلود پاورپوینت معادله حالت در گازها دانلود پاورپوینت معادله حالت در گازها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت معادله حالت در گازها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 29

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

معادلات حالت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت معادلات پرواز

دانلود پاورپوینت معادلات پرواز دانلود پاورپوینت معادلات پرواز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت معادلات پرواز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 68

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ضریب پسا
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مطالعه مواد معدنی

دانلود پاورپوینت مطالعه مواد معدنی دانلود پاورپوینت مطالعه مواد معدنی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مطالعه مواد معدنی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 9

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

کلسیم
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک

دانلود پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک دانلود پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

چکیده محتوای فایل

 

بحث و مطالعه طبیعیات در جهان اسلام عموما با پیروی از روش ارسطویی صورت می گرفت . بیشتر مسائلی که در طبیعیات طرح می شد برپایه   نظریه های هیولا و صورت ، قوه و فعل ، علت های چهارگانه و هدف شناسی یا غایت بود . بحث و تحقیق در طبیعیات برپایه استدلال منطقی قرار داشت و معمولا وابسته به مشاهده مستقیم نبود . گروه دیگری نیز بودند که...
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مطالعه سنگ های رسوبی

دانلود پاورپوینت مطالعه سنگ های رسوبی دانلود پاورپوینت مطالعه سنگ های رسوبی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مطالعه سنگ های رسوبی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعریف سنگ رسوبی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مطالعه ساختار اتم

دانلود پاورپوینت مطالعه ساختار اتم دانلود پاورپوینت مطالعه ساختار اتم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مطالعه ساختار اتم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

دانلود پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک دانلود پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 44

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

نامساوی کلازیوس
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر

دانلود پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر دانلود پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 48

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمین

دانلود پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمین دانلود پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 75

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انواع مخاطرات زمين و بلايا
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی

دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تاریخچه سلول های بنیادی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ماهیچه و کار آن در بدن

دانلود پاورپوینت ماهیچه و کار آن در بدن دانلود پاورپوینت ماهیچه و کار آن در بدن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ماهیچه و کار آن در بدن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ماهيچه
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت گردش خون در رگ ها

دانلود پاورپوینت گردش خون در رگ ها دانلود پاورپوینت گردش خون در رگ ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت گردش خون در رگ ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

گردش خون در رگ ها
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کلیات ایمونولوژی

دانلود پاورپوینت کلیات ایمونولوژی دانلود پاورپوینت کلیات ایمونولوژی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کلیات ایمونولوژی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انواع پاسخ ايمني
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فناوری نانو

دانلود پاورپوینت فناوری نانو دانلود پاورپوینت فناوری نانو

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فناوری نانو

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم

دانلود پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم دانلود پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 10

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز

دانلود پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز دانلود پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 54

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طبقه بندی اسيدها

دانلود پاورپوینت طبقه بندی اسيدها دانلود پاورپوینت طبقه بندی اسيدها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طبقه بندی اسيدها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت صورت های انرژی

دانلود پاورپوینت صورت های انرژی دانلود پاورپوینت صورت های انرژی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت صورت های انرژی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انرژی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شهدای دانشمند انرژی هسته ای

دانلود پاورپوینت شهدای دانشمند انرژی هسته ای دانلود پاورپوینت شهدای دانشمند انرژی هسته ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شهدای دانشمند انرژی هسته ای

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

شهید مسعود علیمحمدی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

دانلود پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها دانلود پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شپشك استراليايي

دانلود پاورپوینت شپشك استراليايي دانلود پاورپوینت شپشك استراليايي

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شپشك استراليايي

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون

دانلود پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون دانلود پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفاهیم میتوکندری

دانلود پاورپوینت مفاهیم میتوکندری دانلود پاورپوینت مفاهیم میتوکندری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم میتوکندری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

میتوکندری
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن

دانلود پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن دانلود پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 49

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

استخوان و كار آن
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

جدول تناوبی عناصر
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

طبقه بندی عناصر واسطه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 36

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفهوم همبستگی کانونیکال

دانلود پاورپوینت مفهوم همبستگی کانونیکال دانلود پاورپوینت مفهوم همبستگی کانونیکال

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم همبستگی کانونیکال

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 34

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مفهوم همبستگي كانونيكال
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی

دانلود پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی دانلود پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 46

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ويژگي‌هاي فراگيرتمام سلولهاي زنده
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای

دانلود پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای دانلود پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 38

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ویژه مقادیر و عناصر ماتریسی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی

دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تاریخچه کروماتوگرافی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کاتالیزگر

دانلود پاورپوینت کاتالیزگر دانلود پاورپوینت کاتالیزگر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاتالیزگر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

معنی در لغت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

دانلود پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک دانلود پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آشنايي کلي با التراسونيک
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

دانلود پاورپوینت فلوئورسانس اتمی دانلود پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 54

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

طیف جذب اتمی
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک

دانلود پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک دانلود پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعریف پلاستیک
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی

دانلود پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی دانلود پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

باران اسیدی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت علائم و راه های تولید گاز co منو کسید کربن

دانلود پاورپوینت علائم و راه های تولید گاز co منو کسید کربن دانلود  پاورپوینت علائم و راه های تولید گاز co منو کسید کربن

عنوان پاورپوینت:دانلود  پاورپوینت علائم و راه های تولید گاز co منو کسید کربن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

علائم و راه‌های تولید گاز CO
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طيف‌ سنجی رامان در فناوری نانو

دانلود پاورپوینت طيف‌ سنجی رامان در فناوری نانو دانلود پاورپوینت طيف‌ سنجی رامان در فناوری نانو

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طيف‌ سنجی رامان در فناوری نانو

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

طیف سنجی رامان
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طیف سنجی جرمی

دانلود پاورپوینت طیف سنجی جرمی دانلود پاورپوینت طیف سنجی جرمی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طیف سنجی جرمی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

طیف سنجی جرمی اطلاعاتی در باره
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت هارپ

دانلود پاورپوینت شناخت هارپ دانلود پاورپوینت شناخت هارپ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت هارپ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت گیاهان گوشتخوار

دانلود پاورپوینت شناخت گیاهان گوشتخوار دانلود پاورپوینت شناخت گیاهان گوشتخوار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت گیاهان گوشتخوار

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت کامپوزیت ها

دانلود پاورپوینت شناخت کامپوزیت ها دانلود پاورپوینت شناخت کامپوزیت ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت کامپوزیت ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

کامپوزیت ها
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت بخار فلزات

دانلود پاورپوینت شناخت بخار فلزات دانلود پاورپوینت شناخت بخار فلزات

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت بخار فلزات

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انواع بخار فلزات
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت باکتری ها

دانلود پاورپوینت شناخت باکتری ها دانلود پاورپوینت شناخت باکتری ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت باکتری ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 14

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

باکتری چیست
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها

دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 32

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

سنگها
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناخت اشعه ایکس

دانلود پاورپوینت شناخت اشعه ایکس دانلود پاورپوینت شناخت اشعه ایکس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت اشعه ایکس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تاریخچه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضی

دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضی دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

چکیده محتوای فایل

 

از نقطه نظر ریاضی: چه چیزی معادل 100% است؟ 100٪ به چه معنی است؟ چگونه می توان به 100% دست یافت؟ و بلاخره 100% در زندگی چیست ....
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شاخصه برنامه ریزی زیست محیطی

دانلود پاورپوینت شاخصه برنامه ریزی زیست محیطی دانلود پاورپوینت شاخصه برنامه ریزی زیست محیطی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شاخصه برنامه ریزی زیست محیطی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

برنامه ريزي زيست محيطي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سیر تحولی و رشد شیمی تجزیه

دانلود پاورپوینت سیر تحولی و رشد شیمی تجزیه دانلود پاورپوینت سیر تحولی و رشد شیمی تجزیه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیر تحولی و رشد شیمی تجزیه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 32

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

سیر تحولی و رشد
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سوختن هیدروکربن ها

دانلود پاورپوینت سوختن هیدروکربن ها دانلود پاورپوینت سوختن هیدروکربن ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سوختن هیدروکربن ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 10

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

هیدرو کربن ها ساده ترین ترکیبات آلی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سرگذشت زمین

دانلود پاورپوینت سرگذشت زمین دانلود پاورپوینت سرگذشت زمین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سرگذشت زمین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

زمین زیستگاه ما
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ساختار سلولی

دانلود پاورپوینت ساختار سلولی دانلود پاورپوینت ساختار سلولی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختار سلولی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

موجودات زنده
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ژيروسکوپ

دانلود پاورپوینت ژيروسکوپ دانلود پاورپوینت ژيروسکوپ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ژيروسکوپ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

چکیده محتوای فایل

 

ژيروسکوپ وسيله‌اي براي اندازه‌گيري و يا حفظ جهت مي‌باشد که از اصل بقاي تکانهٔ زاويه‌اي استفاده مي‌کند. يک ژيروسکوپ مکانيکي هميشه يک چرخ يا ديسک چرخنده با محور آزاد دارد که مي‌تواند در هر جهتي بايستد. اين جهتگيري بسيار کمتر بر اثر گشتاور خارجي تغيير مي‌کند که اين به دليل ممان زاويه‌اي بزرگ خود به همراه نرخ زياد چرخش آن است. چون گشتاور خارجي توسط نگاه داشتن وسيله در يک حلقه کمينه مي‌شود جهت آن تقريبا ثابت مي‌ماند، صرفنظر از اينکه ...
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه خوارزمی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه خوارزمی دانلود پاورپوینت زندگی نامه خوارزمی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه خوارزمی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 36

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ايران در آستانه‌ تولد خوارزمی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زمین شناسی فیزیک

دانلود پاورپوینت زمین شناسی فیزیک دانلود پاورپوینت زمین شناسی فیزیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زمین شناسی فیزیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

هوازدگي
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زمین شناسی

دانلود پاورپوینت زمین شناسی دانلود پاورپوینت زمین شناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زمین شناسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 52

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

سرگذشت زمين
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زلزله و ایمنی در برابر آن

دانلود پاورپوینت زلزله و ایمنی در برابر آن دانلود پاورپوینت زلزله و ایمنی در برابر آن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زلزله و ایمنی در برابر آن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

زلزله
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زلزله همواره با ماست

دانلود پاورپوینت زلزله همواره با ماست دانلود پاورپوینت زلزله همواره با ماست

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زلزله همواره با ماست

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

زلزله همواره با ماست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زلزله شناسی

دانلود پاورپوینت زلزله شناسی دانلود پاورپوینت زلزله شناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زلزله شناسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 184

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

کلیات
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ريخت شناسی تاس ماهيان

دانلود پاورپوینت ريخت شناسی تاس ماهيان دانلود پاورپوینت ريخت شناسی تاس ماهيان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ريخت شناسی تاس ماهيان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

عمر تاس ماهيان صيد شده
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ریاضیات در یونان

دانلود پاورپوینت ریاضیات در یونان دانلود پاورپوینت ریاضیات در یونان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت ریاضیات در یونان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تکامل ریاضیات یونان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی

دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 41

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مفهوم آمار
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ردپای اکولوژی

دانلود پاورپوینت ردپای اکولوژی دانلود پاورپوینت ردپای اکولوژی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ردپای اکولوژی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ردپای اکولوژی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت راه های کنترل جوندگان

دانلود پاورپوینت راه های کنترل جوندگان دانلود پاورپوینت راه های کنترل جوندگان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت راه های کنترل جوندگان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 43

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رانش قاره ها

دانلود پاورپوینت رانش قاره ها دانلود پاورپوینت رانش قاره ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رانش قاره ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رابطه های فازی

دانلود پاورپوینت رابطه های فازی دانلود پاورپوینت رابطه های فازی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رابطه های فازی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مروری بر رابطه‌های معمولی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کشت سیب زمینی

دانلود پاورپوینت کشت سیب زمینی دانلود پاورپوینت کشت سیب زمینی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کشت سیب زمینی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 36

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مشخصات گیاهشناسی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر

دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کامپوزیت و کاربردهای آن

دانلود پاورپوینت کامپوزیت و کاربردهای آن دانلود پاورپوینت کامپوزیت و کاربردهای آن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کامپوزیت و کاربردهای آن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

فصل اول: تعریف کامپوزیت
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کارگاه اتومکانیک

دانلود پاورپوینت کارگاه اتومکانیک دانلود پاورپوینت کارگاه اتومکانیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کارگاه اتومکانیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 149

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کاربردهای نظامی لیزر

دانلود پاورپوینت کاربردهای نظامی لیزر دانلود پاورپوینت کاربردهای نظامی لیزر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاربردهای نظامی لیزر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 39

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

فاصله یاب لیزری
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری اطلاعات دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری اطلاعات

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری اطلاعات

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 61

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه

کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل

فناوری اطلاعات در آموزش

فناوری اطلاعات در سبک زندگی

نتیجه گیری

 

قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان

دانلود پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان دانلود پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 61

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آشنايي با انواع شيشه ها
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 36

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

جنگ
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رابطه انسان با اعداد

دانلود پاورپوینت رابطه انسان با اعداد دانلود پاورپوینت رابطه انسان با اعداد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رابطه انسان با اعداد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 64

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

رابطه انسان با اعداد
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با پایگاه اطلاعات آماری کشور

دانلود پاورپوینت آشنایی با پایگاه اطلاعات آماری کشور دانلود پاورپوینت آشنایی با پایگاه اطلاعات آماری کشور

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با پایگاه اطلاعات آماری کشور

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

طرح مساله
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با انتقال حرارت

دانلود پاورپوینت آشنایی با انتقال حرارت دانلود پاورپوینت آشنایی با انتقال حرارت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با انتقال حرارت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 17

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

پديده انتقال‌حرارت چيست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شهر

دانلود پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شهر دانلود پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شهر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شهر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت استثناهای نظریه لوویس

دانلود پاورپوینت استثناهای نظریه لوویس دانلود پاورپوینت استثناهای نظریه لوویس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت استثناهای نظریه لوویس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

استثناهای نظریه لوویس
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

دانلود پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی دانلود پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آبکاری بر روی غیر فلزات

دانلود پاورپوینت آبکاری بر روی غیر فلزات دانلود پاورپوینت آبکاری بر روی غیر فلزات

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آبکاری بر روی غیر فلزات

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آبکاری فلزی چیست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سازمان های چتر

دانلود پاورپوینت سازمان های چتر دانلود پاورپوینت سازمان های چتر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سازمان های چتر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 34

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعامل ابعاد ساختاري و محتوايي سازمان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا

دانلود پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا دانلود پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 53

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ساختار تحقيقات دفاعي آمريكا
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه صادق هدایت

دانلود پاورپوینت زندگی نامه صادق هدایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه صادق هدایت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه صادق هدایت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

پیشتاز پوچگرایی و سرگردانی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام سجاد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام سجاد دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام سجاد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام سجاد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ولادت و شرح مختصری از زندگی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت

دانلود پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت دانلود پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 35

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت

دانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت دانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 240

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

ارتباط روان شناسی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روان شناسی تجربی

دانلود پاورپوینت روان شناسی تجربی دانلود پاورپوینت روان شناسی تجربی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روان شناسی تجربی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 125

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

کلیات
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رضایت خداوند از بنده

دانلود پاورپوینت رضایت خداوند از بنده دانلود پاورپوینت رضایت خداوند از بنده

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رضایت خداوند از بنده

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

خشنودی خداوند از بنده
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

دانلود پاورپوینت رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی دانلود پاورپوینت رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی

دانلود پاورپوینت رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی دانلود پاورپوینت رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

رسانه های گروهی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی

دانلود پاورپوینت رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی دانلود پاورپوینت رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 42

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دیدگاهای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی

دانلود پاورپوینت دیدگاهای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی دانلود پاورپوینت دیدگاهای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دیدگاهای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دیالکتیک

دانلود پاورپوینت دیالکتیک دانلود پاورپوینت دیالکتیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دیالکتیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تعریف دیالکتیک
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دوستی با دیگران

دانلود پاورپوینت دوستی با دیگران دانلود پاورپوینت دوستی با دیگران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دوستی با دیگران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انسان موجودی اجتماعی است
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت درآمدها شهرداری‌ها

دانلود پاورپوینت درآمدها شهرداری‌ها دانلود پاورپوینت درآمدها شهرداری‌ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت درآمدها شهرداری‌ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 29

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خط و نوشتار

دانلود پاورپوینت خط و نوشتار دانلود پاورپوینت خط و نوشتار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خط و نوشتار

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

خط چیست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 29

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعريف خصوصي‌سازي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی

دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 34

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها

دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 39

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

هدف استاندارد
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حدیث غدیر

دانلود پاورپوینت حدیث غدیر دانلود پاورپوینت حدیث غدیر

عنوان پاورپوینت: بررسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 86

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

واقعه غدیر
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حدیث غدیر و امام علی

دانلود پاورپوینت حدیث غدیر و امام علی دانلود پاورپوینت حدیث غدیر و امام علی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حدیث غدیر و امام علی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 327

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

حديث غدير
قیمت این فایل 3900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت چشم انداز آينده علم در ايران

دانلود پاورپوینت چشم انداز آينده علم در ايران دانلود پاورپوینت چشم انداز آينده علم در ايران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت چشم انداز آينده علم در ايران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 42

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

رويكرد به پژوهش
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تئوری مالی

دانلود پاورپوینت تئوری مالی دانلود پاورپوینت تئوری مالی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تئوری مالی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

چرا به تئوری مالی نیازمندیم
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی

دانلود پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی دانلود پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت  در بخش دولتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت  در بخش دولتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

منظور از حسابدهی دولتی چیست
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت پول شویی

دانلود پاورپوینت پول شویی دانلود پاورپوینت پول شویی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پول شویی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 9

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعریف
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت پایه های تاریخی مدیریت

دانلود پاورپوینت پایه های تاریخی مدیریت دانلود پاورپوینت پایه های تاریخی مدیریت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پایه های تاریخی مدیریت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

خلاصة بحث
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت پارک های ملی آمریکا

دانلود پاورپوینت پارک های ملی آمریکا دانلود پاورپوینت پارک های ملی آمریکا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پارک های ملی آمریکا

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 67

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

پارک ملّی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بودجه و مدیریت اقتصاد

دانلود پاورپوینت بودجه و مدیریت اقتصاد دانلود پاورپوینت بودجه و مدیریت اقتصاد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بودجه و مدیریت اقتصاد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 32

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

بخش های اقتصادی کشور
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

اصول متدولوژي توليد سيستم
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

حجاب
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مدیریت چیست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه توسعه سازمان ملل متحد

دانلود پاورپوینت برنامه توسعه سازمان ملل متحد دانلود پاورپوینت برنامه توسعه سازمان ملل متحد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه توسعه سازمان ملل متحد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

برنامه عمران سازمان ملل
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی اروپای مرکزی

دانلود پاورپوینت بررسی اروپای مرکزی دانلود پاورپوینت بررسی اروپای مرکزی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی اروپای مرکزی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 59

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

آلمان
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بحران مالی از دیدگاه حسابداری

دانلود پاورپوینت بحران مالی از دیدگاه حسابداری دانلود پاورپوینت بحران مالی از دیدگاه حسابداری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بحران مالی از دیدگاه حسابداری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 13

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مقدمه
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار

دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

دانلود پاورپوینت آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود پاورپوینت آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت شغلی

دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت شغلی دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت شغلی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت شغلی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 39

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

دانلود پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری دانلود پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

مهارت ها
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اهداف مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت اهداف مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت اهداف مدیریت استراتژیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اهداف مدیریت استراتژیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 276

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت این فایل 3900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اهداف آموزشی

دانلود پاورپوینت اهداف آموزشی دانلود پاورپوینت اهداف آموزشی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اهداف آموزشی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف اموزشی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت انواع كتابخانه‌ها

دانلود پاورپوینت انواع كتابخانه‌ها دانلود پاورپوینت انواع كتابخانه‌ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع كتابخانه‌ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

تعريف كتابخانه
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت انواع شخصیت و ویژگی های بارز شخصیتی

دانلود پاورپوینت انواع شخصیت و ویژگی های بارز شخصیتی دانلود پاورپوینت انواع شخصیت و ویژگی های بارز شخصیتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع شخصیت و ویژگی های بارز شخصیتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مقدمه
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت انواع بازارهای اقتصادی

دانلود پاورپوینت انواع بازارهای اقتصادی دانلود پاورپوینت انواع بازارهای اقتصادی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع بازارهای اقتصادی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

انواع بازارها
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت انگیزش شغلی

دانلود پاورپوینت انگیزش شغلی دانلود پاورپوینت انگیزش شغلی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انگیزش شغلی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

چرا انگیزش شغلی مهم است
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آموزش تیراندازی

دانلود پاورپوینت آموزش تیراندازی دانلود پاورپوینت آموزش تیراندازی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آموزش تیراندازی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 49

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

محتوا
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی

دانلود پاورپوینت طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی دانلود پاورپوینت طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 9

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها

دانلود پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها دانلود پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 41

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

اطلاعاتي از جنس پول
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شناختی بر نظام ICT

دانلود پاورپوینت شناختی بر نظام ICT دانلود پاورپوینت شناختی بر نظام ICT

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناختی بر نظام ICT

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

جایگاه سازمان در سلسله مراتب ICT
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت شرحی بر نظریه بوروکراسی

دانلود پاورپوینت شرحی بر نظریه بوروکراسی دانلود پاورپوینت شرحی بر نظریه بوروکراسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شرحی بر نظریه بوروکراسی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

واژه‌ی بوروکراسی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سلسله افشاریه و زندیه

دانلود پاورپوینت سلسله افشاریه و زندیه دانلود پاورپوینت سلسله افشاریه و زندیه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سلسله افشاریه و زندیه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 15

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

افشاریه و زندیه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان

دانلود پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان دانلود پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 38

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

سطوح بهره وري
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت سخنان بزرگان

دانلود پاورپوینت سخنان بزرگان دانلود پاورپوینت سخنان بزرگان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سخنان بزرگان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 41

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی

دانلود پاورپوینت ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تعریف سیستم اطلاعاتی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت زندگی نامه رودکی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه رودکی دانلود پاورپوینت زندگی نامه رودکی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگی نامه رودکی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

زندگی نامه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روش های تحقیق در بازاریابی

دانلود پاورپوینت روش های تحقیق در بازاریابی دانلود پاورپوینت روش های تحقیق در بازاریابی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش های تحقیق در بازاریابی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 31

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

انواع تحقيقات بازاريابي
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان

دانلود پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان دانلود پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

اهداف کارگاه آموزشی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت راه و روش بازاریابی

دانلود پاورپوینت راه و روش بازاریابی دانلود پاورپوینت راه و روش بازاریابی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت راه و روش بازاریابی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 129 (8 اسلاید انگلیسی است)

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

بازارشناسی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رازهای موفقیت

دانلود پاورپوینت رازهای موفقیت دانلود پاورپوینت رازهای موفقیت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رازهای موفقیت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 69

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

عملگرایی توام با اندیشه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت دهه فجر انقلاب اسلامی

دانلود پاورپوینت دهه فجر انقلاب اسلامی دانلود پاورپوینت دهه فجر انقلاب اسلامی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دهه فجر انقلاب اسلامی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

دوازدهم بهمن شروع دهه فجر
قیمت این فایل 2900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار

دانلود پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار دانلود پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 89

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

خلاقيت و نوآوری
قیمت این فایل 3900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت حقایق مرگ

دانلود پاورپوینت حقایق مرگ دانلود پاورپوینت حقایق مرگ

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حقایق مرگ

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 26

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

سؤالات مربوطه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت جغرافياي جمعيتی مسلمانان

دانلود پاورپوینت جغرافياي جمعيتی مسلمانان دانلود پاورپوینت جغرافياي جمعيتی مسلمانان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت جغرافياي جمعيتی مسلمانان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

جغرافياي جمعيت كشورهاي اسلامي
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت جرات ورزی در مهارت نه گفتن

دانلود پاورپوینت جرات ورزی در مهارت نه گفتن دانلود پاورپوینت جرات ورزی در مهارت نه گفتن

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت جرات ورزی در مهارت نه گفتن

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 27

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مهارت نه گفتن
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تفاوت بین مهندسی همزمان و معکوس درساخت حشره کش

دانلود پاورپوینت تفاوت بین مهندسی همزمان و معکوس درساخت حشره کش دانلود پاورپوینت تفاوت بین مهندسی همزمان و معکوس درساخت حشره کش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تفاوت بین مهندسی همزمان و معکوس درساخت حشره کش

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

مهندسي معكوس چيست
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت رفتارهای غیر کلامی

دانلود پاورپوینت رفتارهای غیر کلامی دانلود پاورپوینت رفتارهای غیر کلامی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رفتارهای غیر کلامی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 67

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

مدل ارتباط رفتاري
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی

دانلود پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی دانلود پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 36

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تعاريف و تاريخچه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحول سازمانی

دانلود پاورپوینت تحول سازمانی دانلود پاورپوینت تحول سازمانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحول سازمانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تعریف مدیریت تحول
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته

دانلود پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته دانلود پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 51

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

توصیف حرکت
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تحریم های اقتصادی غرب بر علیه ایران

دانلود پاورپوینت تحریم های اقتصادی غرب بر علیه ایران دانلود پاورپوینت تحریم های اقتصادی غرب بر علیه ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحریم های اقتصادی غرب بر علیه ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

پیشینه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل فرصت ها در سازمان با SWOT

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل فرصت ها در سازمان با SWOT دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل فرصت ها در سازمان با SWOT

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل فرصت ها در سازمان با SWOT

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 11

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تعاريف
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاثير ورزش و آمادگی جسمانی بر سلامت

دانلود پاورپوینت تاثير ورزش و آمادگی جسمانی بر سلامت دانلود پاورپوینت تاثير ورزش و آمادگی جسمانی  بر سلامت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاثير ورزش و آمادگی جسمانی  بر سلامت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 112

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

آمادگي جسماني
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی متدولوژی های چابک

دانلود پاورپوینت بررسی متدولوژی های چابک دانلود پاورپوینت بررسی متدولوژی های چابک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی متدولوژی های چابک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 28

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آنالیز و بررسی کنترل ریسک

دانلود پاورپوینت آنالیز و بررسی کنترل ریسک دانلود پاورپوینت آنالیز و بررسی کنترل ریسک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آنالیز و بررسی کنترل ریسک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 34

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

ريسك‌هاي پروژه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

دانلود پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس دانلود پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 76

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

آنالیز مهارت بارفیکس
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت بحران دانلود پاورپوینت اصول مدیریت بحران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصول مدیریت بحران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 60

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

هدف‌هاي آموزشي
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور برزیل

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور برزیل دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور برزیل

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور برزیل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 19

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تاریخ کشور برزیل
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 12

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مدل های تجارت الکترونیک
قیمت این فایل 1900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد

دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 23

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

تعریف علم اقتصاد
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی

دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 110

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

آفرینش اقیانوس های آبی
قیمت این فایل 3900تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آموزش ورزش دارت

دانلود پاورپوینت آموزش ورزش دارت دانلود پاورپوینت آموزش ورزش دارت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آموزش ورزش دارت

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 16

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زمان

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زمان دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زمان

 

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زمان

 

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید: 41

 

تم زیبا و متناسب با موضوع

 

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

فهرست مطالب:

 

مديريت زمان
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل

دانلود پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل دانلود پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

آزمون هوشی آر . بی . کتل مقیاس 1
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های تجارت الکترونیک دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های تجارت الکترونیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل های تجارت الکترونیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 40

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ارائه روشی برای زمانبندی سیستم های چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک

دانلود پاورپوینت ارائه روشی برای زمانبندی سیستم های چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک دانلود پاورپوینت ارائه روشی برای زمانبندی سیستم های چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارائه روشی برای زمانبندی سیستم های چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 37

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

الگوریتم ژنتیک چیست؟
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها

دانلود پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها دانلود پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 143

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها

دانلود پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها دانلود پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 66

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مفهوم استراتژی
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تمرین مهارت های روانی

دانلود پاورپوینت تمرین مهارت های روانی دانلود پاورپوینت تمرین مهارت های روانی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تمرین مهارت های روانی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 20

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

مهارتهای روانی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوی

دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوی دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوی

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 21

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تکنيکهای داده کاوی رايج
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخچه مواد مخدر

دانلود پاورپوینت تاریخچه مواد مخدر دانلود پاورپوینت تاریخچه مواد مخدر

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخچه مواد مخدر

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 63

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

در عصر باستان
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخچه مدیریت زنجیره تامین

دانلود پاورپوینت تاریخچه مدیریت زنجیره تامین دانلود پاورپوینت تاریخچه مدیریت زنجیره تامین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخچه مدیریت زنجیره تامین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاريخچه توسعه سيستم مديريت امنيت اطلاعات

دانلود پاورپوینت تاريخچه توسعه سيستم مديريت امنيت اطلاعات دانلود پاورپوینت تاريخچه توسعه سيستم مديريت امنيت اطلاعات

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاريخچه توسعه سيستم مديريت امنيت اطلاعات

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 96

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

مقدمه
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخچه بورس

دانلود پاورپوینت تاریخچه بورس دانلود پاورپوینت تاریخچه بورس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخچه بورس

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 62

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

تاریخچه بورس
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز

دانلود پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز دانلود پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 29

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

سوال های مداوم در روانشناسی
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات در جهان

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات در جهان دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات در جهان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات در جهان

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 65

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

سرچشمه هاي هنر و انديشه­ يونان
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 18

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

 

طرح مسأله
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی در مدیریت پروژه

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی در مدیریت پروژه دانلود پاورپوینت برنامه ریزی در مدیریت پروژه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی در مدیریت پروژه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 33

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

 

 

قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی مدل یابی معادلات ساختاری

دانلود پاورپوینت بررسی مدل یابی معادلات ساختاری دانلود پاورپوینت بررسی مدل یابی معادلات ساختاری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی مدل یابی معادلات ساختاری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 25

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی جریان های سیاسی در ایران

دانلود پاورپوینت بررسی جریان های سیاسی در ایران دانلود پاورپوینت بررسی جریان های سیاسی در ایران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی جریان های سیاسی در ایران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 125

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

وضعيت كنوني جريان هاي سياسي در ايران
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت بررسی بر سند چشم انداز 20 ساله ايران

دانلود پاورپوینت بررسی بر سند چشم انداز 20 ساله ايران دانلود پاورپوینت بررسی بر سند چشم انداز 20 ساله ايران

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی بر سند چشم انداز 20 ساله ايران

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 54

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

كليات
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت انواع ولایت فقیه

دانلود پاورپوینت انواع ولایت فقیه دانلود پاورپوینت انواع ولایت فقیه

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع ولایت فقیه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 22

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

انواع ولایت فقیه
قیمت این فایل 2500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین

دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 29

تم زیبا و متناسب با موضوع

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فهرست مطالب:

 

 

 

معرفی زنجیره تامین
قیمت این فایل 3500تومان می باشد

دانلود پاورپوینت آموزش مهارت کنترل خشم و عصبانیت

دانلود پاورپوینت آموزش مهارت کنترل خشم و عصبانیت